O developerovi

Spoločnosť INTERCOM Development, s.r.o., člen skupiny Grafobal Group a.s. sa sústreduje na development, investičný rozvoj a prevádzku polyfunkčných obytných súborov a iných typov komerčných nehnuteľností.

Okrem projektu Račany Bianco v Bratislave, ktorého kolaudácia I.etapy bola v auguste 2009 a 2.et. v marci 2010, zabezpečuje vývoj a výstavbu obytnej štvrte na Graniari v Banskej Bystrici.